Avainsana-arkisto: Vladimir Putin

Valtioaatteita venäläisistä koipusseista

Bengt Jangfeldt : Venäjä : aatteet ja ideat Pietari Suuresta Putiniin (suomentaneet Veli-Pekka Ketola ja Taina Wendorf. Siltala, 2022)

”Venäjän historiaa ei luonnehdi kehitys, jossa vaihe muuttuu enemmän tai vähemmän tasaisesti toiseksi, vaan jatkuva aaltoliike äkillisen muutoksen ja pysähtymisen, sorron ja suojasään, sensuurin ja avoimuuden, uudistusten ja vastauudistusten välillä. Tästä syklisyydestä seuraa esimerkiksi se, että sukupolvia sitten luodut ideat eivät katoa päiväjärjestyksestä, vaan pulpahtavat esiin tasaisin väliajoin ja vaativat huomiota.
”Yksi näistä ideoista on seuraava: Venäjä muodostaa oman erityislaatuisen sivilisaationsa, joka paitsi poikkeaa länsimaisesta, on siihen nähden moraalisesti ylempänä. Ajatus sai alkunsa kohta 200 vuotta sitten, Nikolai I:n aikakaudella. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja etenkin Putinin aikana ajatus on kokenut sellaisen renessanssin, että se on patriotismiksi kutsuttuna korvannut kommunismin valtaideologiana.
”Dostojevski käytti siitä nimitystä ’Venäjän idea’. Se on tämän esseen aiheena.”

Bengt Jangfeldtin kirja on tiivis ja selkeä. Venäläisen kulttuurin tuntija, merkittäviä ruotsalaisia palkintoja teoksistaan saanut slavisti Jangfeldt käy siinä vauhdikkaasti läpi Venäjän historiaa yli 300 vuoden ajalta. Itänaapuriimme syvästi perehtyneet tuskin löytävät kirjasta kovasti uutta tietoa. Keskivertolukijalle tämä on oivallinen peruskurssi Venäjän historiaan sen kansallista identiteettiä koskevien aatteiden kautta.

Kun kirjan on saanut luettua, pitää todeta, että nuo aatteet ovat todella monenkirjavia, usein korkealentoisia ja joskus merkillisen hämäriä. Itse asiassa ne voivat olla niin sekavia, että venäläiset toistuvasti julistavat, että länsimaiden on mahdoton pohjimmiltaan ymmärtää tätä niin kovin toisenlaista imperiumia. Samaan hengenvetoon he myöntävät, että harvoin venäläiset sitä itsekään ymmärtävät. Fjodor Tjuttševin kuuluisa muotoilu:

”Venäjää ei voi ymmärryksellä vangita
eikä tavallisella mittakepillä mitata.
Sillä on omalaatuinen muoto;
Venäjällä voi vain uskoa.”

Samaan suuntaan kulki Dostojevskinkin ajatus länsimaiden ongelmista Venäjän suhteen:
”Meillä on kaikkien kansojen nerous ja lisäksi venäläinen nerous, siksi me kykenemme ymmärtämään teitä, mutta te ette koskaan kykene ymmärtämään meitä.” Monet venäläiset älyköt ovat tuosta alkaen syyttäneet länttä siitä, ettemme voi tai halua havaita Venäjän suuruutta ja erikoislaatua. Jangfeldtin mielestä vaatimus sellaisen ymmärtämisestä, joka ei lähtökohtaisesti voi olla ymmärrettävissä, on jokseenkin kohtuuton. Hänestä Venäjän nykyinen käpertyminen itseensä johtuu kahdesta seikasta: ensinnäkin vakuuttuneisuudesta sivilisaation ylivoimaisuudesta ja toiseksi tunteesta, että kukaan ei ymmärrä ja jotkut nöyryyttävät ja loukkaavat. ”Jos ihminen näkee itsensä valittuna ja epäonnistuu, syy on aina jonkun muun, ja Venäjän historiassa ’muu’ on aina länsi.”

Bengt Jangfeldt ottaa siis venäläisten esittämän haasteen vastaan. Hän lähtee esittelemään kirjassaan keskeisiä Venäjällä vaikuttaneita ideoita sekä niiden taustavoimia. Kirja etenee kronologisesti ja aatteet kytketään hallitsijoihin, joiden toiminta sekä vapaamielisyyden aste vaikuttivat niiden syntyyn. Esitystavan ansiosta käy selvästi ilmi, miten samoja aatteita ja näkemyksiä historian saatossa on sopivissa yhteyksissä nostettu uudestaan esille.

Vakavien historiantutkijoiden tapaan Jangfeldt muistuttaa, että historialliset vertailut ovat aina ontuvia. Putinin luoma Venäjä muistuttaa rakenteeltaan ja ilmapiiriltään niin paljon Nikolai I:n vastaavaa, että hän varovasti sallii sen itselleen. Kummallekin regiimille on leimallista mm. antiliberalismi, johtavan eliitin omaa etua ajava käytös, sorto ja väkivalta, turvallisuuspalvelun keskeinen asema sekä pelon lisääntyminen. Yhtenä esimerkkinä kirjassa esitellyistä aatehistorioitsijoista voidaan poimia Nikolai I:n opetusministeriön johtoon nimittämä Sergei Uvarov (1786-1855). Jangfeldtin mukaan Uvarovin koulutusuudistusta koskenut periaate ”ortodoksia, itsevaltius, kansa” varmisti hänelle paikan historiassa. Siitä tuli nimittäin koko valtiota kannatteleva ideologia. Seuraava Uvarovin teksti on varmasti alleviivattu Putinin historiankirjassa:

”Kun ottaa huomioon uskonnollisten ja kansalaisinstituutioiden rappeutumisen Euroopassa, hajottavien ajatusten voimakkaan leviämisen ja meitä kaikilta suunnilta ympäröivät valitettavat tapahtumat, oli välttämätöntä asettaa isänmaa varmalle pohjalle, jolla kansan hyvinvointi, vahvuus ja elämä lepäävät, sekä löytää periaatteet, jotka tekevät Venäjästä ainutlaatuisen ja ovat sen yksinomainen tunnusmerkki.”

Venäjän kielen opiskelu vähenee Suomessa. Toivottavasti Ruotsissa riittää kiinnostusta siihen, jotta saa jatkossakin lukea näin kiehtovia kirjoja. Enpä ollut aikaisemmin kuullut Lev Gumiljovistakaan (1912-1992). Hän nosti uudelleen esille Nikolai Trubetskoin (1890-1938) eurasianistisen ideologian sekä ”etnogeneesin”. Se on oppi, joka selvittää, mitä tapahtuu kansan, ”etnoksen”, synnyttyä. Kansan elinvoima on Gumiljovin mukaan peräisin ulkoavaruuden voimista. Kosminen energia vaikuttaa biomassaan ja muuttaa sen kansakunnaksi. Kaksi maantieteellisesti toisiaan lähellä olevaa etnosta voi liittyä ”superetnokseksi”. Näin kävi 1400-luvulla, kun venäläiset, valkovenäläiset, ukrainalaiset ja turkkilais-mongolialaiset alkoivat vähitellen yhdistyä Venäjän valtakunnassa. Etnoksen elinaika on keskimäärin 1200 vuotta. Suurvenäläinen etnos on siten parhaassa miehuusiässä, noin 500-vuotias. Me lännessä kuulumme germaanis-romaaniseen sivilisaatioon. Sekin on superetnos, mutta valitettavasti historiallisen olemassaolonsa loppuvaiheessa. Gumiljovin mielestä se on pelastettavissa vain energiaruiskeella nuoremmalta etnokselta eli suurvenäläiseltä.

Slavofiilit tunnistaisivat ajatuksissa paljon tuttua. Heillekin Länsi-Eurooppa oli vanhaa ja raihnaista. 1860-luvulla he alkoivat puhua mädäntyvästä Länsi-Euroopasta. Siihen verrattuna Venäjän sivilisaatio on täynnä energiaa ja itsevarmuutta ja venäläiset ovat syystäkin rauhallisia ja varmoja identiteetistään. Avainkäsitteitä ovat yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus. Tuo yhteenkuuluvuus antoi slavofiilien mielestä venäläisille vapauden. Lännessä ihmiset ovat lakien ja asetusten eli järjen tyrannian kahleissa. Venäjällä puolestaan on ”sisäistä” ja ”ulkoista” totuutta. Ulkoista totuutta edustavat valtio ja laki, sisäistä ihmisen omatunto, uskonto ja perinteet. Slavofiilien vapaus on vapautta olla osallistumatta valtion asioihin, jotka kuuluvat yksinomaan keisarille. Kansan ei tarvitse olla yhteydessä tuohon ulkoiseen totuuteen. Valtion ja kansan suhde perustuu molemminpuolisen sekaantumattomuuden periaatteeseen.

”Kun konkreettinen ajatus ’kansallisesta ideasta’ syntyi 1800-luvun puolivälissä, sitä siis sanottiin ’Venäjän ideaksi’. Kaikille ’Venäjän ideoille’ on yhteistä se, etteivät ne ole itsenäisiä, vaan ne muotoillaan suhteessa ympäröivään maailmaan, länteen – kulttuurisina ja uskonnollisina paikkamerkkeinä. Toinen venäläisen identiteetin etsimisen erikoispiirre on se, että etusijalla ei ole yksilö läntisten vastineiden (esimerkiksi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistuksen) tavoin. Keskiössä on sen sijaan muodoton kollektiivi, jota ei rajata alueellisesti vaan henkisesti: ’venäläistä maailmaa’ eivät määritä maiden rajat, vaan kieli, kulttuuri ja uskonto. Tuohon maailmaan kuuluvat kaikki, myös maan rajojen ulkopuolella olevat venäläiset.”

Venäjä on kehityksessään kulkenut pitkän tien. Kun Pietari Suuri otti maassa vallan, sen 15 miljoonasta asukkaasta vain noin 0,5 miljoonaa osasi lukea ja kirjoittaa. Maassa ei ollut lukioita, yliopistoja eikä akatemioita. Ei tieteenharjoittajia, ei edes kirjallisuutta. Maa oli alikehittynyt kaikilla mittareilla ja tuotti pelkästään raaka-aineita. Länsimaisen tekniikan, tiedemiesten, sijoittajien, insinöörien ja osaamisen ansiosta talous saatiin kasvamaan. Ensimmäistä maailmansotaa edeltävän aikana Venäjä oli Euroopan nopeimmin kasvavia talouksia.

Poliittinen ja sosiaalinen kehitys laahasi koko ajan tekniseen verrattuna jäljessä. Venäjä siirtyi 1900-luvulle ilman, että 1800-luvun ratkaisevia poliittisia ja sosiaalisia kysymyksiä oli ratkaistu. Venäjä oli absoluuttinen monarkia, jossa ei ollut perustuslakia eikä toimivaa kansanedustuslaitosta. Sen väestöstä enemmistö ei edelleenkään osannut lukea eikä kirjoittaa. Neuvostokauden jälkeen toivottiin, että Venäjä lopultakin uudistettaisiin ja liitettäisiin länsimaiseen demokraattiseen yhteisöön. Nyt tuo toive näyttää entistäkin kaukaisemmalta. Bengt Jangfeldt kirjoittaa, että monet neuvostoliittolaisiksi luullut ilmiöt olivatkin vain muunnelmia vanhoista venäläisistä teemoista: itsevaltius, juridinen mielivalta, korruptio ja byrokratia.

Muutos tulee tapahtumaan, varmasti. Bengt Jangfeldt ei uskalla arvioida milloin se tapahtuu ja mitä siitä seuraa:

”Muodostuuko uusi ’eurooppalainen’ Venäjän valtio vai kääntääkö Venäjä katseensa vielä yhden sukupolven kuluttua – sykleillä on tapana olla suunnilleen näin pitkiä – lännestä ja vajoaa takaisin introspektioon ja ksenofobiaan?”

Tommi

Polvihousu-Putin pilakuvissaJukka Lehtonen : Putileon Punaparte : yllätysten kevätretki (Kosminen Jänis, 2022)

Tämän kirjan hankinta oli heräteostos, johon Yle on syyllinen. Luin netistä sen sivuilta uutisen 14.1.2023. Siinä kerrottiin arkkitehti Jukka Lehtosesta ja hänen uudesta kirjasta, jossa on pilapiirroksia Vladimir Putinista ja Ukrainan sodasta. Jukka Lehtonen on harrastanut piirtämistä lapsesta asti. Sodan alettua hän lähetti aluksi pilakuvia lähinnä ystävilleen. Joulun lähestyessä syntyi idea: kootaan parhaat kuvat kirjaksi ja laitetaan se myyntiin. Kirjan myynnistä saatava tuotto lahjoitetaan ukrainalaisten avustamiseen. Jos tuntuu liian julmalta lähettää maksua vastaan omia terveisiä venäläisille tykistön kranaatteihin maalattuna, niin tällainen vaihtoehto on eräs varteenotettava mahdollisuus henkilökohtaisen tuen osoittamiseksi.

Jukka Lehtosen kirjan takakannessa:
”Venäläinen ruletti pyörii ja mustaa puhutaan valkoiseksi.Eläviksi kuolleiksi manipuloitu kansakunta, joka ei vähääkään välitä mistään ja historia, josta ammentaa myyttejä sepitettäväksi. Semmoisissa vesissä Putileon Punaparte tai tuttavallisemmin Putler, polvihousuikään jäänyt pieni mies, uiskentelee kuin kala ammeessa vaikka on itse vetänyt juuri tulpan irti. Nuoruudessa jäi jänskät agenttileikit kesken ja isoja pyssyjä on varastossa läjäpäin.”

Erikoisoperaation yhtenä perusteena Putin käytti venäläisten suojelemisella ns. uusissa kansantasavalloissa, jotka kansanäänestyksen jälkeen hakivat liittymistä Venäjää.

Sodan vuosipäivänä mieleen nousevat tunnelmat vuoden takaa. 25.2.2022 Eurooppa heräsi järkyttyneenä ja hämmentyneenä Ukrainan sodan ensimmäiseen aamuun. ”Putin valitsi sodan” otsikoi Helsingin sanomat pääkirjoituksensa kyseisenä päivänä. Ukraina oli jäänyt yksin puskurialueeksi Venäjän ja keskisen Euroopan väliin. Sen tragedia on, että liittoutumattomana sen ei arveltu saaan suojaa, kun sota pyyhkäisee sen yli.

Hyökkäys tuntui niin järjettömältä, että monet tunsivat voimatonta raivoa. Eräillä asiantuntijoillakin oli vaikeuksia saada tunteita kuriin, vaikka heillä oli tietoa asettaa Venäjän toiminta historialliseen perspektiiviin. Lehden haastatteleman, Helsingin yliopiston Euroopan historian professorin Laura Kolben tunteet olivat samanlaisia kuin itselläni (sivu A 6).

”Se miten Venäjän hyökkäys tullaan näkemään ja alkuvuoden 2022 kehitystä tulkitsemaan, jää tulevaisuuden historiankirjoittajille.
Mutta juuri tänään Kolbesta oli ’aivan hirveää herätä aamulla’.
’Yksilötasolla tulee valtavia turhautumisen, pettymyksen ja raivonkin tunteita. Sotakoneiston edessä yksi ihminen tuntee aina voimattomuutta, ja se on hyvin ikävä tunne. Koko kroppaa särkee, ihan oikeasti särkee.'”

Putinin lausunnot ja historiankäsitys vaikuttavat välillä todella oudoilta. Pandoran lipas on Jukka Lehtosella Palturin lipas.

Sota synnyttää uusia traumoja ja siitä seuraa historian tragedia. Laura Kolben mukaan pitäisi kunnolla purkaa vanhoja kerrostumia, jotta voitaisiin avata katse ja usko tulevaisuuteen. Meni lähes 50 vuotta, että vapauduttiin toisen maailmansodan jälkivaikutuksista. Muistin ja historiantulkintojen taistelu jatkuu, ja jälleen kysytään kenen historia on oikeaa historiaa. Menneisyyden kompleksisuutta ei halutakaan ymmärtää. Laura Kolben mielestä asetelma on tavattoman vaarallinen.

Itä-Suomen yliopiston yliopistolehtori Kati Parppei kertoo Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa 28.1.2023 isovenäläisestä ajattelusta ja siitä, miten se on vääristänyt venäläistä historiantulkintaa. Monissa muissa maissa kansallisia historiamyyttejä on pyritty purkamaan ja tarkastelemaan kriittisesti sekä tutkimuksessa että kouluopetuksessa. Siten on pyritty luomaan realistisempi kuva menneisyydestä. Varsinkin sodassa hävinneet valtiot ovat niin tehneet.

Voittajavaltio Venäjällä asia on päinvastoin: sankarimyyttejä pönkitetään ja epämukavampia asioita historiasta peitellään. Valtion sisäisen yhtenäisyyden ylläpitäminen edellyttää eheää ja sankarillista kansallista kertomusta. Tuloksena on ”suurvenäläisen sankaruuden näennäishistoria” sekä harhainen epärealistinen suhde menneisyyteen.

Ongelma johtuu siitä, että kansallinen historiakuvasto perustuu Venäjällä edelleen 1800-luvun kuvitteelliseen eheään kansalliseen historiaan. Siinä Venäjän valta nähdään pyhänä ylhäältä tulevana ja kyseenalaistamattomana jatkumona. Kati Parppein mukaan voidaan hyvin puhua väestön ”kollektiivisesta muistinmenetyksestä” eräiden tosiasioiden suhteen. Toinen vakava seuraus tuosta ajattelutavasta on miten Venäjä näkee asemansa maailmassa, mihin se katsoo olevansa oikeutettu oman asemansa perusteella ja miten se sitten toimii näiden päätelmien pohjalta (esimerkkinä etupiiriajattelu ja sotilaalliset toimet naapureita vastaan).

Helsingin sanomat siteeraa 25.2.2022 myös presidentti Volodymyr Zelenskyin koskettavaa vetoomusta kaikille venäläisille (sivu A 19).

”Zelenskyi tarttui myös siihen, kuinka Putin väitti Ukrainan olevan keinotekoinen maa, muka oikeutetusti osa Venäjää.
’Naapurit rikastuttavat toisiaan aina kulttuurisesti. Se ei kuitenkaan tee niistä yhtä kokonaisuutta. Se ei sulata meitä teihin. Me olemme erilaisia, mutta se ei ole syy olla vihollisia. Me haluamme määrittää ja rakentaa tulevaisuutemme itse, rauhassa, tyynesti ja rehellisesti.’
’Useilla teistä on sukulaisia Ukrainassa, opiskelitte ukrainalaisissa yliopistoissa, teillä on ukrainalaisia ystäviä. Tiedätte luonteemme, periaatteemme, mikä meille on tärkeää. Kuunnelkaa itseänne, järjen ääntänne. Ukrainan kansa haluaa rauhaa.'”

Yksi ihminen tuntee voimattomuutta, mutta presidentti Zelenskyi oli silti vielä toiveikas:

”Sota vie takuut kaikilta. Kellään ei ole enää turvallisuustakuita. Ketkä kärsivät eniten? Ihmiset. Ketkä eivät halua tällaista tapahtuvan kenellekään? Ihmiset. Ketkä voivat pysäyttää asian? Ihmiset.”

Tommi

Venäläisetkö hulluja?

Anna-Lena Laurén : ”Hulluja nuo venäläiset” : tuokiokuvia Venäjältä (suomentanut Laura Beck. Teos & Söderströms, 2009)

”Venäläiset puhuvat mielellään siitä, miten omanlaisensa maa Venäjä on – maa, joka ei muistuta mitään muuta maata. Se ärsyttää monia ulkomaalaisia, koska heidän mielestään juuri tämä asenne tekee mahdottomaksi rakentaa Venäjälle toimivaa demokratiaa.
– Venäjä ei ole erikoinen! Te ette ole sen erikoisempia kuin ukrainalaisetkaan! Miksi Ukrainassa voi toimia demokratia mutta ei teillä? puuskahti eräs ruotsalainen kollega kerran yhteisellä työmatkalla.
– Sinä teet sen tyypillisen länsimaisen virheen, että arvioit Venäjää länsimaisten mittapuiden mukaan. Me emme ole kuin te, me emme koskaan tule olemaan niin kuin te! Ja ajattele, emme edes halua olla! vastasi Pavel, Yleisradion venäläinen kuvaaja.”

Ukrainan sota on tehnyt eräät kirjojen nimekkeet tuskallisen ajankohtaisiksi. Bulgakovin Saatana saapuu Moskovaan on joissakin yhteyksissä mainittu. Sitten tämä kohta 15 vuotta vanha kirja. Palasin tähän kirjaan eilisen (4.6.) Ylen uutislähetyksen johdosta. Brittitutkija Keir Giles sanoo haastattelussa, että Venäjä ei vieläkään ole tajunnut, että se on menettänyt suurvalta-asemansa. Että se edelleen voisi sanella rikkoa kansainvälisiä sääntöjä ja sanella ehtoja pienempiä naapureita (”etupiiriä”) kuulematta. Se toi mieleen kohdan tästä Laurénin kirjasta. Kyse on Pronssipatsaan siirrosta Virossa:

”Minä kysyn Koljalta ja Jansonilta, miksi on niin vaikea ymmärtää, ettei Viro yksinkertaisesti koskaan halunnut olla osa Neuvostoliittoa. Juuri siksihän he haluavat siirtää patsaan.
-Miten niin? Siitähän sovittiin Jaltan sopimuksessa, Kolja sanoo.
– Niin, mutta kukaan ei tullut kysyneeksi virolaisten mielipidettä.
– Anna-Lena kiltti! Luuletko tosiaan että sellaisilta pikku mailta kysytään jotain, kun ollaan ratkaisemassa suurpolitiikan ongelmia?
Silloin minä suutun. Joskus suomalainen ei voi Venäjällä olla reagoimatta selkäytimellään.
– Voin kertoa teille, että minä henkilökohtaisesti olen VALTAVAN kiitollinen siitä, että Suomen onnistui pysäyttää Puna-armeija toisessa maailmansodassa. Muuten emme eläisi niin hyvin kuin elämme, vastaan happamasti.
Kolja kiiruhtaa heti selittämään, että Suomihan on todellakin aivan eri juttu. Tehän olitte jo melkein itsenäisiä Venäjän vallan aikana. Viro sen sijaan ei ole koskaan ollut oikea valtio.”

Anna-Lena Laurénin keskustelukumppanit kirjassa ovat sivistyneitä ja koulutettua nuorta väkeä. Kun heiltäkin kuulee tuollaisia kommentteja ei tarvitse ihmetellä, miksi Putin liitti menestyksellisesti entisen kommunistisen väkivallan osaksi Venäjän kunniakasta menneisyyttä. ”Valtiojohto käyttää tietoisesti hyväkseen neuvostohistoriaa ja sitä nostalgiaa ja kaipuuta, jota monet venäläiset tuntevat maan suuruuden aikoja kohtaan. Nas bojalis, silloin meitä pelättiin.”

Boris Jeltsin halusi selvittää välit menneisyyden kanssa ja sanoutui irti Neuvostoliiton perinnöstä, sen kauheasta pelon hallinnosta, joka riisti elämän omilta kansalaisiltaan ja murensi venäläistä kulttuuria. Mutta tämän totuuden monet kokevat hyökkäyksenä omaa itseään kohtaan. Putin ymmärsi, että hän voisi käyttää hyväksi tätä ihmisten yhtä voimakkaimmista tunteista, loukattua itsetuntoa: ”ylpeä maa kaaoksen vallassa, vanha suurvalta polvillaan”.

On syytä todeta, että otsikossa mainittu hulluus on Laurénin kirjassa pääasiassa lempeä käsite. Hän kulkee kuin silmät ihmetyksestä ymmyrkäisinä pitkin Venäjän maata ja havainnoi sen ihastuttavia, ärsyttävän raivostuttavia, rakastettavia ja ulkopuolisesta joskus tolkuttomilta tuntuvia piirteitä. Pääasiassa liikutaan Moskovassa, joten maaseudun täysin toisenlainen todellisuus jää sivuosaan, mutta sivuosassa niiden seutujen ihmiset muutenkin Venäjällä ovat.

Anna-Lena Laurén yrittää todellakin oppia ymmärtämään Venäjää muuten kuin omasta länsimaisesta näkökulmastaan. Demokratian osalta tulos ei lupaa hyvää: ”Suurin osa venäläisistä ei halua länsimaista demokratiaa. Demokratia on haukkumasana, joka yhdistetään ennen kaikkea Jeltsinin kaoottiseen valtakauteen, jolloin oligarkkien annettiin varastaa valtion omaisuutta ja yhteiskunta oli epävakaa ja ennalta-arvaamaton. Nyt Jeltsinin siirtymäajan yhteiskunta on vakiintunut eräänlaiseksi pehmeäksi autoritarismiksi. Se on vakaampi ja ennakoitavampi. Useimmille tavallisille ihmisille tämä on paljon tärkeämpää kuin ilmaisun- tai valinnanvapauden periaatteet.”

[Keir Gilesin teemaa sivuava artikkeli Time to Question Russia’s Imperial Innocence Botakoz Kassymbekova, Erica Marat  27.4. 2022]

Ukraina – repeilevä tilkkutäkki

Anna-Lena Laurén ja Peter Lodenius: Ukraina – rajamaa (suomennos: Liisa ja Robert Ryömä. Teos & Schildts & Söderströms, 2015)

Anna-Lena Laurén:
”On helmikuun 19. vuonna 2014. Tuona päivänä Maidanilla kuolee ainakin seitsemän ihmistä.
Seuraavana aamuna istun hotelli Ukrainassa aamiaisella ja kuulen äkkiä, että kadulla ammutaan laukaus toisensa jälkeen. Toiset niistä viheltävät, toiset ujeltavat. Kumiluoteja ja kovia panoksia vuoron perään.
Ihmisiä ammutaan keskellä katua, maassa jota olen tarkkaillut vuosikausia, johon tutustunut ja jota rakastanut. Tuntuu epätodelliselta istua tässä kahvikuppi edessä ja kuulla noita laukauksia. Mutta mielenosoittajista ei tunnut samalta. He ovat jo kauan tienneet miten tämä päättyy ja ovat valmiit maksamaan hinnan.
Luvut noiden päivien kuolonuhreista vaihtelevat. Mielenosoittajia 82-103, poliiseja 13. Loukkaantuneita yli tuhat.”

Ansioituneet ja pitkän linjan toimittajat Anna-Lena Laurén ja Peter Lodenius kirjoittivat yhdessä kirjan Ukrainasta nopeasti noiden Maidan-aukion tapahtumien jälkeen. Kirjassa on vuorotellen heidän kummankin itsenäisesti kirjoittamia artikkeleita. Laurénin painopiste on silminnäkijähavainnoissa ja henkilöhaastatteluissa. Lodenius laajentaa taustoja ja kuvaa pitempiä kehityslinjoja. Anna-Lena Laurén on toiminut pitkään kirjeenvaihtajana Venäjällä. Ensin hän oli Ylen toimittaja ja nykyisin Hufvudstadsbladetin ja Svenska Dagbladetin kirjeenvaihtaja. Peter Lodenius on entinen Ny tid -lehden päätoimittaja ja hän on kirjoittanut aikaisemmin kirjan Ukraina – mitt i Europa (2006).

Maidanin mielenosoitus (”Euro-Maidan”) oli alkanut marraskuussa 2013. Silloin presidentti Janukovytš ei allekirjoittanutkaan EU:n kanssa valmisteltua kumppanuussopimusta, vaan alkoi luoda läheisempiä suhteita Venäjään. Tuo suunnanmuutos oli liikaa Janukovytšin menoon jo ennestään kyllästyneille ihmisille:

Anna-Lena Laurén:
”Janukovytš on sijoittanut ystäviä ja sukulaisia Ukrainan kaikkiin korkeisiin virkoihin (samoin kuin edeltäjänsä Viktor Juštšenko). Hän on hämähäkki verkkojärjestelmässä jossa hän itse, hänen poikansa, ystävänsä ja korkeat virkamiehet kahmivat itselleen valtavia omaisuuksia. Järjestelmän perusta on lojaalisuus häntä itseään kohtaan eikä hän tahdo että muut pääsevät sitä valvomaan. Mutta Maidanin mielenosoittajat haluavat juuri sitä.
Ehdottomuudessa on kyse osittain tästä. Janukovytšin hallinto lepää varastamisen ja korruption perustalla, mikä Ukrainan presidenttien suhteen ei ole lainkaan tavatonta. Maidanin mielenosoituksissa on kyse siitä että tästä perustasta tahdotaan kokonaan eroon.”

Lyhyeen kirjaan (129 sivua) on saatu mahtumaan kattava tietopaketti Maidanin tapahtumiin johtaneista syistä sekä Ukrainan muistakin ongelmista ja niihin vaikuttavista taustatekijöistä. Lyhyesti sivutaan myös Ukrainan kirjavaa historiaa. Jako länsimieliseen ja venäjämyönteiseen osaan ei ole niin yksioikoinen kuin täällä lännessä joskus on erehdytty ajattelemaan. Kansantasavallat Donbassissa taistelevat Venäjän tuella Kiovan hallintoa vastaan. Kyse siellä on haluttomuudesta alistua keskusvallalle sekä kulttuurisesta yhteenkuuluvuudesta. Eräs kipupiste on kielikiista. Sen ongelma on, että kansalaisillä ei ikinä ollutkaan oikeutta saada viranomaispalvelua omalla äidinkielellä. ”Kieli on väline jolla lyödään toista päähän jotta näytettäisiin missä kaapin paikka on.” Samalla on kuitenkin huomattava, että isolle osalle ukrainalaisista kieli ei koskaan ollut ongelma. Molempia ymmärretään (haluttaessa), mutta niiden tärkeysjärjestys on ajan kuluessa vaihdellut.

Kielen lisäksi Ukrainan yhtenäisyyden rakentamista ovat hankaloittaneet useat etniset ryhmät ja heimot (ruteenit, lemkot, boykot, hutsulit jne). Ukrainalaiset oligarkit ovat yleensä selvästi nousseet jostakin tietystä ryhmästä. Koska he ovat olleet politiikassa merkittävämmässä asemassa kuin Venäjällä, he ovat voineet mainiosti edistää tämän ryhmän etuja, mikä tietenkin muualla on herättänyt katkeruutta. Venäjällä Putin laittoi oligarkit ojennukseen ja palvelemaan johdon määräyksiä.

Kirjassa esitetty esimerkki miehityksen jälkeiseltä Krimiltä kertoo miten tämä ero on ruohonjuuritasolla havaittu. Oleg, joka aiemmin hankki elantonsa vuokraamalla kesämökkejä venäläisille turisteille kertoo Anna-Lena Laurénille:

”- Hinnat syöksyivät korkeuksiin kun rupla otettiin käyttöön. Ne venäläisturistit joita palvelin ennen eivät tule enää. Sen sijaan Venäjän valtiolliset yritykset ja kunnat lähettävät työntekijöitään maksetuille lomille, mutta ei niillä ole rahaa eivätkä ne kuluta mitään. Venäjä tappaa kaikki pienyrittäjät. Ukrainan aikana meillä oli korruptiota joka tasolla mutta yrittäminen onnistui silti. Sitä maksoi vähän sinne ja vähän tänne, ja kaikki järjestyi.
Venäjällä korruptio toimii eri tasolla – talouselämää hallitsevat suuret valtiolliset yritykset tai yrittäjät jotka hoitavat otkatia (korruptoituneita valtiollisia hankintoja). Korkeat verot ja byrokratia tukehduttavat kaikki muut. Tehän tiedätte ettei lakia voi noudattaa ainoassakaan entisessä neuvostomaassa, mutta Venäjällä pienyrittäjältä edellytetään sitä.”