… ja sen tulkinta (von Schoultz, 2)

Malmion mainio ja lyhyt kirja (140 sivua) antaa tuosta tieteellisestä näkökulmasta kiehtovia esimerkkejä. Kirjoittajat käsittelevät novellista löytyviä vierailta vaikuttavia tai muusta yhteydestä poikkeavia repliikkejä (intertekstuaalisuutta), kristillistä näkökulmaa sekä novellin päähenkilöiden, nuoren avioparin keskinäistä vuorovaikutusta. Lisäksi esille nostetaan novellin yhteys von Schoultzin koko tuotantoon, sen mahdolliset feministiset kytkökset sekä yleisemmin vuorovaikutusosaamisen ongelmat. Joissakin kohdin olisi toivonut aiheiden laajempaa tarkastelua, sillä eräät tekijät on pakko jättää pelkän maininnan varaan mitä kirjoittajatkin joskus pahoittelevat.

Koska teksti oli toisella kotimaisella, sen kanssa oli paikoin kamppailtava, mutta ei suinkaan kohtuuttomasti. Tässä mielessä kirjan lyhyys on etu. Esitellyt aiheet ovat kiinnostavia ja tutkijoiden ote havainnollinen. Siksi kirjan hyvin jaksaa läpi, jos ei ole ollut aivan umpiunessa ruotsin tunneilla (lämpimät kiitokset: Launeen kokeiluperuskoulu, Tiirismaan lukio ja SLK!).

Analyyseissä ei myöskään anneta ”oikeita vastauksia”. Kirjoittajat esittelevät avoimiksi jääneitä kysymyksiä ja vaihtoehtoisia tulkintalinjoja. Kysymysmerkkejä on jäänyt artikkeleihin kiitettävän runsaasti, mikä väkisinkin potkii lukijan ajatteluosastoa liikkeelle. Siksi myös kirjan nimi Jo. -Nej. on hyvin valittu ja perusteltu. Se kertoo paitsi novellin erilaisista tulkintamahdollisuuksista, niin myös kirjoittajien halusta esitellä erilaisia tulkintoja siitä. Toisistaan poikkeavat näkökulmat ovat paikallaan, sillä eivät kirjailijat itsekään ole ehdottoman varmoja miksi mitäkin tuli kirjoitettua. Ja ajan kuluessa mieli voi muuttua:

”Mutta en tiennyt, että ne kaikkien yhteisiksi luulemani ongelmat olivatkin minun omiani ja että siten puolustin puutteitani ja tein omista välttämättömyyksistäni hyveen. Se oli melkoisen nolo havainto. Teki mieli sanoa joillekin näille naisilleni: älkää enää sopeutuko! Uskokaa itseenne ja valitkaa oma tienne! Minä vapautan teidät sidonnaisuuksista. Mutta ei. Elämä on lopulta mutkikkaampaa ja se tarjoaa kasvun mahdollisuuksia, myös silloin kun on sidottu.”
Solveig von Schoultz

Tommi